Utrechtse VVD neemt initiatief voor een 'onbeperkt toegankelijk' Utrecht

Onze stad lijkt niet zo toegankelijk als je misschien zou denken. Iemand die goed ter been is vindt ook als het drukker is en er barrières in de openbare ruimte staan wel zijn of haar weg. Voor mensen voor wie dat niet geldt is het vaak veel lastiger. Denk hierbij aan mensen met een beperking, ouderen of kinderen. Dan kan een verkeerd geplaatste uitstalling of fiets, bankje, terras of geveltuintje opeens een niet te nemen hindernis zijn. Om daar iets aan te doen hebben raadsleden Marijn de Pagter en Dimitri Gilissen een initiatiefvoorstel geschreven: Utrecht onbeperkt toegankelijk.

Om Utrecht ook voor deze groepen toegankelijk te maken en te houden stellen we voor een gemeentebrede norm voor de fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte te introduceren. De vrije ruimte die overal nodig is om op je gemak te bewegen passeren is minstens anderhalve meter. Het voorstel leidt ertoe dat het gemeentelijk beleid voor uitstallingen (zoals reclameborden), de inrichting van de openbare ruimte en overige regelingen aan deze norm worden aangepast en dat de gemeente op overtreding hiervan kan handhaven.

Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte zou met deze norm moeten worden gewerkt waarbij we een voorkeur hebben voor een inrichting waarbij het voor voetgangs gereserveerde deel (dat vrij dient te blijven) wordt gemarkeerd. Fietsenstallingen worden zo geplaatst dat ook rekening wordt gehouden met deze norm.

Het initiatiefvoorstel wijzigt ook de regels voor het verwijderen van hinderlijk gestalde fietsen, bromfietsen of vergelijkbare vervoermiddelen. Het college krijgt de bevoegdheid gebieden in de stad aan te wijzen waar deze vervoermiddelen niet buiten stallingen mogen worden gestald. Ook wordt het verboden deze vervoermiddelen te stallen op plekken waardoor het gebruik van straatmeubilair, de opbouw van een markt of het in- en uitstappen bij tram, bus, taxi of gehandicaptenparkeerplaats wordt gehinderd.

Tot slot willen we dat het college start met een twee jaar durende proef met het aanwijzen van een nader te bepalen deel van het Stationsgebied waar geen fietsen, bromfietsen of vergelijkbare vervoermiddelen mogen worden geparkeerd. In en rond Utrecht is inmiddels voldoende (gratis) stallingsruimte beschikbaar.

VN-verdrag Handicap

De discussie over toegankelijkheid is niet nieuw. Utrecht werkt sinds 2007 aan die toegankelijkheid, eerst met Agenda 22 en nu met het VN-verdrag Handicap. Doel van het VN-verdrag handicap is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Toegankelijkheid is een belangrijk grondbeginsel van het verdrag. Ook in onze stad willen concreet werk maken van dit verdrag, nu door de stad voor iedereen toegankelijk te maken en te houden.

Initiatiefvoorstel

Het voorstel wordt op dinsdagavond 8 december 2020 aan de gemeenteraad aangeboden en zal daarna als een regulier raadsvoorstel worden behandeld. Naar verwachting neemt de raad begin 2021 een besluit over het voorstel. Meer weten over het voorstel? Klik dan op deze link. Heb je zelf voorbeelden van situaties in de stad waar de stoep of het voor voetgangers toegankelijke deel van de weg wordt gehinderd? Mail ons dan via: vvd@raad.utrecht.nl.