Overlast Griftpark

In september j.l. heeft de VVD mede het initiatief genomen voor een werkbezoek van de gemeenteraad aan het Griftpark. Al geruime tijd maakt de VVD zich zorgen over de veiligheid in en rondom het Griftpark, ook al voor de coronacrisis. Op structurele basis overlast van jongeren, intimidatie, drugsoverlast, beroving, en hardloopsters die worden lastiggevallen: onacceptabel! Bewoners, politie, jeugdwerkers, handhaving en het opvanghostel voor verslaafden hebben de raadsleden bijgepraat.

Om met zijn allen meer te genieten van dit geweldige park, moet je daar veilig zijn en je veilig voelen. Overdag én ’s nachts! De VVD wil dat er meer handhavers worden ingezet, die de overlastgevers op de hielen zitten en aanpakken. Ook is flexibel cameratoezicht een mogelijkheid: dat zorgt ervoor dat handhaving en politie meteen gewaarschuwd worden als er overlast is, en dat de daders op beeld staan. Er moet alles op alles worden gezet op ervoor te zorgen dat het Griftpark veilig is, en dus ook ‘s nachts, en dat omwonenden weer rustig kunnen slapen en niet om 3:00 uur ‘s nachts door geschreeuw en harde muziek wakker worden gehouden.

En als deze maatregelen niet helpen, en politie en handhaving een handvat nodig hebben om overlastgevers te beboeten, dan behoort zelfs een uitzonderlijke maatregel zoals een tijdelijke sluiting ‘s nachts (bijv. van 0:00 tot 5:00 uur, als er geen andere mensen zijn die bijvoorbeeld hun hond uitlaten) tot de mogelijkheden. Wel tijdelijk, tot de overlast weg is. Dit is wel een enorm dilemma: het tijdelijk sluiten van het Griftpark ‘s nachts wat we eigenlijk niet willen, of de extreme overlast bij bewoners en bezoekers laten voortbestaan, wat we ook niet willen.

Het Griftpark is een open park, zo is het ontworpen, en de VVD wil liever dat je altijd het park in kan lopen, ook ‘s nachts, maar soms zijn er tijdelijk uitzonderlijke maatregelen nodig tegen de extreme overlast. Het doorlopende fietspad blijft natuurlijk wel open, net zoals dit nu open is bij de nachtelijke sluiting als coronamaatregel. Wel is het belangrijk bij het pakket aan maatregelen dat overlastgevers, en dus ook drugsdealers en -verslaafden, niet de woonwijken intrekken. Dat zou te allen tijde voorkomen moeten worden.

Update: per 4 januari 2021 is de tijdelijke nachtelijke sluiting (na 22:00 uur) van o.a. het Griftpark als coronamaatregel tegen drukte opgeheven.