Locatie Ronald McDonaldhuis niet onmogelijk maken

De Utrechtse VVD wil dat de keuze voor de nieuwe locatie van het Ronald McDonaldhuis bij de gemeente blijft en er geen locaties onmogelijk worden gemaakt. Samen met D66 en andere partijen heeft de VVD een motie ingediend om de gewenste locatie niet onmogelijk te maken zoals het provinciebestuur nu doet.

© Ronald McDonaldfonds

Herinrichting Utrecht Science Park

Er vindt een complete herinrichting van het Utrecht Science Park (USP, voorheen de Uithof) plaats. Hierbij steekt o.a. het UMC Utrecht meer dan een miljard in de verbouwing van het academisch ziekenhuis. Ook wordt het USP meer autoluw, en hoeven auto’s die naar de parkeergarage van het UMC gaan de trambaan niet meer te kruisen. Het wordt dus ook veiliger. Hiervoor is een verplaatsing van de parkeergarage nodig naar de locatie van het huidige Ronald McDonaldhuis. Hiervoor hebben de belangrijkste partners van het USP (UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en de stichting USP) ook een plan ingediend als basis voor de nieuwe herinrichting (omgevingsvisie).

Het Ronald McDonaldhuis

Het Ronald McDonaldhuis is bedoeld voor ouders, broertjes en zusjes van zieke kinderen die in één van de kinderziekenhuizen liggen: het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) of het Prinses Máximacentrum (Kinderkankerziekenhuis). Een Ronald McDonaldhuis ligt altijd náást een ziekenhuis, zodat ouders snel bij hun kind kunnen zijn, ook midden in de nacht. Bij de komst van het Prinses Máximacentrum (PMC) is het Ronald McDonaldhuis te klein geworden. Er is dus uitbreiding nodig.

UNESCO werelderfgoed Waterlinie

De Waterlinie met al haar forten zou eigenlijk allang UNESCO werelderfgoed moeten zijn. Maar dat is het nog niet. Er ligt nu een aanvraag voor deze erkenning. Dat kan nog jaren duren, maar de VVD heeft goede hoop. Ook voor het toerisme is dit belangrijk: het zorgt voor spreiding van toerisme, maar ook voor extra toeristen en dus extra inkomsten, ook voor de horeca die toch al zo hard is getroffen tijdens de coronacrisis.

Tegenwerking provinciebestuur

Het provinciebestuur heeft bij monde van de GroenLinks-gedeputeerde laten weten dat zij niet wil dat de UNESCO werelderfgoed-aanvraag in gevaar komt door het nieuwe Ronald McDonaldhuis buiten de zogenaamde rode contouren (de provinciale lijn waarbuiten je niet mag bouwen) te bouwen. De VVD wil dat ook niet, en dat gebeurt ook niet. UNESCO kijkt bij nieuwe gebouwen naar hoe deze binnen het werelderfgoed passen. Dus architectuur speelt zeker een rol, en dat begrijpen het Ronald McDonaldhuis, het UMCU, de Universiteit en de kinderziekenhuizen ook. Maar de verplaatsing van het Ronald McDonaldhuis net naast het PMC zou moeten kunnen. Het is een provinciale grens die hier opgerekt wordt, en iets zuidelijker bij de faculteit Diergeneeskunde wordt er 3 keer zoveel grond teruggegeven aan de natuur. UNESCO kijkt niet naar een zogenaamde rode contour die in Nederland bedacht is, maar naar de inpasbaarheid in het werelderfgoed (getest met een Heritage Impact Assessment). Daarnaast wil de Utrechtse raad een goede keuze maken voor de locatie van het Ronald McDonaldhuis, en dat betekent inclusief deze locatie die volgens de ziekenhuizen de beste locatie is.

Motie

Om ervoor te zorgen dat de Utrechtse raad de locatiekeuze voor het nieuwe Ronald McDonaldhuis ook goed kan maken, heeft de VVD samen met D66 en andere partijen een motie opgesteld om dit mogelijk te maken. De wethouder wordt dan op pad gestuurd. Natuurlijk gaat de provincie over de rode contouren waarbuiten je niet zomaar mag bouwen, maar een locatiekeuze voor het Ronald McDonaldhuis onmogelijk maken, dat wil de VVD niet.

Steun

Niet alleen politieke partijen, de ziekenhuizen en de universiteit steunen het Ronald McDonaldhuis en een goede locatie naast de kinderziekenhuizen, maar ook meer dan 100.000 mensen die de petitie hebben getekend. Dat kunt u ook doen: https://petitie.kinderfonds.nl/. Ondertussen werken wij in de raad naar een goede oplossing voor de locatie, en dat betekent in ieder geval het niet onmogelijk maken van de locatie net naast het Prinses Máximacentrum voor kinderoncologie.

Tot slot

De Utrechtse VVD vindt het belangrijk dat er ruimte is voor een goede locatie van het Ronald McDonaldhuis. Het gaat immers om de ouders, broertjes en zusjes van zieke kinderen die in het Wilhelmina Kinderziekenhuis of Prinses Máximacentrum liggen. Daarnaast werkt de VVD graag aan een florerend Utrecht Science Park met zorg, onderwijs en onderzoek dat tot de wereldtop behoord. Ja, dat is zeker goed voor de werkgelegenheid, maar dat is ook iets om als Utrecht trots op te zijn!

En hoe is het afgelopen? Update

De meerderheid van de raad was het eens met de motie: de motie is aangenomen! Daarmee laat de gemeente zien dat zij ook wil dat de locatie voor het Ronald McDonaldhuis net naast het Prinses Máximacentrum, buiten de rode contouren, niet onmogelijk gemaakt mag worden door de provincie. Dat is een belangrijk signaal. Nu is de provincie aan zet.