Samen Aan De Slag Om De Economie Van Utrecht Er Snel Weer Bovenop Te Helpen

Hoe laten we de COVID-crisis straks ook economisch snel weer achter ons? Welke kansen heeft Utrecht en wat is er nodig om die te pakken? Daarover sprak de Utrechtse VVD gistermiddag tijdens een online sessie met deskundigen uit het Utrechtse bedrijfsleven: Cor Jansen, Directeur Utrecht Marketing, Eunice Koekkoek, Manager Corporate Communicatie McDonald's Nederland B.V., Mariëlle Wieman, Directeur-bestuurder Parkmanagement Lage Weide en Tom Broekman, Utrechtse ondernemer (Thom Broekman & De Rode Winkel). Ook deelnemers van buiten Utrecht hielpen om de discussie in perspectief te plaatsen.

Ledig Erf

© Juri Hiensch

VVD Raadslid Martijn van Dalen, Programmakernteamlid Arthur Kocken en kersverse lijsttrekker Marijn de Pagter deden veel waardevolle inzichten op voor het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Deze punten bleven hen het meeste bij en nemen ze mee:

Samenwerken voor toerisme

De bestedingen van bezoekers van buiten de stad zijn essentieel voor bijvoorbeeld het weer draaiend krijgen - en houden - van winkels, horeca en cultuur. Die voorzieningen, die een regionale en/of (inter-)nationale uitstraling hebben, zijn voor ons als inwoners heel prettig maar ze trekken ook (zakelijk) toerisme aan.  Utrecht heeft die inkomsten hard nodig voor de investeringen die we moeten doen in de stad. Die voor het herstel van de werven, bijvoorbeeld. Om toerisme weer te stimuleren, moeten de Domstedelijke ondernemers de handen ineenslaan en toeristen en dagjesmensen samen een kwalitatief nog hoogwaardiger en langer bezoek bieden. 

Bereikbaarheid

De deelnemers riepen de politiek op om oog te houden voor bereikbaarheid, en om efficiënt om te gaan met de logistiek en afvalstromen. Voor een stad met circa 400.000 inwoners is dat een behoorlijke uitdaging, benadrukten ze. We willen allemaal eten en onze pakjes thuis ontvangen. Dan moet je wel zorgen dat dat mogelijk blijft. Het gebeurt niet vanzelf, benadrukten de sprekers. 

Kansen

Utrecht heeft ook geweldige kansen. De geografisch ligt de stad in het midden van het land. We hebben theoretisch én praktisch toponderwijs. Op het gebied van ‘life sciences’ en ‘health’ doen we mee in de internationale top. De kracht van de combinatie daarvan kunnen we nog beter benutten door wat we uitvinden ook te produceren. Daarom, en omdat het grootste deel van de Utrechtse bevolking praktisch is opgeleid, moet er in de stad ruimte zijn en blijven voor de maakindustrie. 

Van overheden om ondernemers vraagt dit om daarvoor ruimte te geven; letterlijk en met regelgeving. Ook moet de gemeente niet alleen over, maar ook mét ondernemers praten. Het helpt om de samenwerking soms te faciliteren met een ‘oliemannetje’, iemand die ervoor zorgt dat gesprekken op gang komen en soepeler verlopen. Verder kunnen innovatiesubsidies stimulerend werken. De economische potentie van Utrecht reikt over onze gemeente- en provinciegrenzen heen. Ook de overheden (gemeente, provincie, rijk) zullen dus meer moeten samenwerken.

Cor Jansen, Directeur Utrecht Marketing, Eunice Koekkoek, Manager Corporate Communicatie McDonald's Nederland B.V., Mariëlle Wieman, Directeur-bestuurder Parkmanagement Lage Weide en Tom Broekman, Utrechtse ondernemer (Thom Broekman & De Rode Winkel) en alle andere deelnemers, heel hartelijk bedankt voor jullie waardevolle inbreng!