Inbreng Dimitri Gilissen bij slotdebat Voorjaarsnota 2021

Inbreng slotdebat Voorjaarsnota 2021, door Dimitri Gilissen, fractievoorzitter Utrechtse VVD

Datum: 8 juli 2021

 

Voorzitter!

 

De afgelopen weken hebben we gesproken over de Voorjaarsnota en het oordeel van de Utrechtse VVD over het voorstel dat we vandaag bespreken mag duidelijk zijn:

 

Het college laat de behoedzaamheid van de gemeentelijke begroting varen, schuift echte keuzes voor zich uit en legt de rekening voor het gebrek aan keuzes bij bewoners en ondernemers. De keuzes die wel worden gemaakt zijn niet de onze. In mijn bijdrage vanmiddag zal ik een aantal voorstellen indienen die wat ons betreft recht doen aan de opgave om Utrecht, de stad, haar bewoners en ondernemers, sterker uit de crisis te laten komen.

 

Ik start met:

 

Financiën, lokale lasten

 

Voorzitter: het college wil de onroerende zaakbelasting het komend jaar verhogen door de opbrengsten met meer dan 12 miljoen euro te verhogen. De VVD vindt dit ongekend en wil ervoor zorgen dat de bewoners en ondernemers in de toekomst niet de speelbal worden van een stadsbestuur dat enkel de inkomsten verhoogd, de kosten verhaalt op bewoners en ondernemers en niet kritisch is op de eigen uitgaven. Daarvoor heb ik een motie die de raad vraagt een uitspraak te doen over het bevriezen van de ozb voor de jaren 2023, 2024 en 2025.

 

Motie van Dimitri Gilissen: Bevriezen onroerende zaakbelasting

 

Economie, horeca en werkgelegenheid

 

Voorzitter! De coronapandemie zorgt er nog steeds voor dat we anderhalve meter afstand moeten houden, ook in de horeca, buiten op de terrassen. Dankzij een motie van de VVD, D66 en andere partijen vorig jaar is het ook nu mogelijk om extra terrasruimte in de vorm van satellietterrassen. Deze moeten echter door de weeks om 22.00 en in het weekend om 23.00 u sluiten. We vinden dat onverstandig en hebben liever dat we deze extra ruimte ook na die tijd gebruiken om voldoende afstand te kunnen houden. Daartoe de volgende motie.

 

Motie van Martijn van Dalen: geen vervroegde sluiting terrassen

Namens VVD, D66, S&S, CDA, PVV en SBU

 

De horeca is hard getroffen door de coronapandemie. Wij willen horecaondernemers tegemoet komen met twee voorstellen. Wij willen het bijschrijven of wijzigen van leidinggevenden voor 2022 kosteloos maken en past kosten rekening brengen bij 6 leidinggevenden of meer. Ook willen we kosten voor de terrasvergunningen over de jaren 2021 en 2022 kwijtschelden.

 

Motie Martijn van Dalen: Verlaging kosten bijschrijven leidinggevenden op de vergunning van horecabedrijven

VVD en CDA

 

Motie Martijn van Dalen: Nultarief terrasbelasting en reclamebelasting 2021 en 2022

VVD

 

Het college wil de tarieven voor de beroepsvaart verhogen omdat te veel Utrechters inmiddels met elektrische bootjes op onze grachten en wateren varen waardoor de gemeente inkomsten misloopt. Dit vinden we een slecht idee en daarom stellen we voor de kosten niet af te wentelen op deze hardwerkende ondernemers, maar te besparen op de overhead van de gemeentelijke organisatie.

 

Motie Martijn van Dalen: Lagere inkomsten gemeente niet afwentelen op beroepsvaart

VVD

 

Maatschappelijke ondersteuning

 

Ik ga verder met maatschappelijke ondersteuning. In het bijzonder de raadstoets ondersteuning op maat die ik samen met Tessa Sturkenboom en Marcel Vonk voor de raad mocht uitvoeren. Wij hechten er aan de aanbevelingen van de raadstoets in een motie vast te leggen. In de motie vragen we het college de aanbevelingen over te nemen, op te volgen en dit in overleg met de raad nader vorm te geven.

 

Motie: Raadstoets Ondersteuning op maat

VVD, S&S,

 

Over dit onderwerp nog een vraag met betrekking tot de ondersteuning van mensen die op dit de status ‘nationaliteit onbekend’ hebben. Gisteren werd bekend dat het kabinet een groep pardonners alsnog wil naturaliseren. Daar zit een overlap met de groep van 1.000 in Utrecht verblijven de personen waar het college de komende 2 jaar meer dan 6 ton wil gaan uitgeven. Hoe groot is deze overlap?

 

Onderwijs

 

In de commissie hebben we aangegeven dat we vinden dat er voor de jongste wijken van Utrecht ook mbo-onderwijs beschikbaar zou moeten zijn. Het steekt dat het niet lukt om die door deze raad gewenste mbo-campus van de grond te krijgen, maar willen met een motie de zoektocht naar mbo in het westen van de stad kracht bijzetten.

 

Motie Gertjan te Hoonte: MBO-Campus verdient een kans

VVD

 

Veiligheid

 

Voorzitter het Nieuwe Zandpad. Kosten voor inzet handhaving gaan inzetten voor projectmanagement. Dat vinden we een slecht idee. Kan de burgemeester toezeggen dat dit eens maar nooit weer is en wil kijken of de kosten op een andere wijze worden verhaald? Indien nodig hebben we een motie achter de hand.

 

Stedelijke ontwikkeling

 

Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn nog niet af. Wij willen dat het college een inventarisatie maakt van wensen en voorzieningen die binnen de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern als gevolg van de groei van de wijken noodzakelijk over de diverse programma's inclusief de bijbehorende investeringen in bijvoorbeeld openbare ruimte en groen

 

Aan de raad een voorstel te doen hoe deze voorzieningen gedekt kunnen worden binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn, dan wel binnen de reserve grondexploitatie een budget ‘Resterende wensen, eisen en voorzieningen’ Leidsche Rijn te maken.

 

Motie Gertjan te Hoonte: Leidsche Rijn is prachtig, maar nog niet af

VVD en CDA

 

Weet u wat ook een prachtige plek is: De Meern! De ingang van de oude kern kan wat ons betreft een nodige upgrade gebruiken. En er speelt veel: het benzine-opslagpunt, de plannen voor een school, ontsluiting van het dorp. Bij motie vragen we het college om tot een samenhangende visie te komen voor de (toegangs)poort van De Meern.

 

Motie Gertjan te Hoonte: Poort van De Meern verdient een visie

VVD

 

Verkeer en mobiliteit

 

In het commissiedebat hebben we aangegeven niets te zien in de door het college voorgestelde pilot om speedpedelecs met vergunningen op het fietspad te laten rijden. Met het volgende amendement beëindigen we dit voornemen en steken we de 400.000 euro in de handhaving van fietsparkeren en de pilot verkeershandhaving in de stad.

 

Amendement Marijn de Pagter: Schrap onnodige en niet te handhaven pilot speed pedelec]

VVD en SP

 

Ook bij het programma mobiliteit is een raadstoets uitgevoerd. Met de volgende motie vragen we het college de aanbevelingen over te nemen, uit te voeren en de raad daarover te informeren.

 

Motie Marijn de Pagter: Overnemen aanbevelingen raadstoets bereikbaarheid

VVD, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, DENK, CU, S&S, SP, PVV, SBU

 

Tot slot nog iets over de viering van Utrecht 900 jaar. Utrecht is een groeiende stad en het lijkt de fractie van de VVD een goed idee om in het jubileumjaar stil te staan bij de wijze waarop onze stad de afgelopen 900 jaar is gegroeid en dit ook zichtbaar te maken. Denk daarbij aan de grote stadsbuitbreidingen eind 19e eeuw, de uitbreidingen voor en na de Tweede Wereldoorlog, de bouw van Overvecht in de jaren 60 en van meer recent periode de bouw van Leidsche Rijn. Door onze gedeelde geschiedenis zichtbaar te maken bouwen we aan onze gezamenlijke toekomst.

 

Motie Dimitri Gilissen: Maak de geschiedenis en groei van Utrecht beter zichtbaar