Minder bruggen in Merwedekanaalzone

De gemeenteraad heeft op donderdag 7 oktober 2021 gestemd over de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone. Na lang wikken en wegen heeft de Utrechtse VVD besloten om voor te stemmen, vanwege de noodzaak om snel meer nieuwe woningen te bouwen. Dit gebeurde pas nadat ons raadslid Gertjan te Hoonte diverse voorstellen deed om het plan te verbeteren. Er komen bijvoorbeeld minder bruggen.

De Utrechtse VVD is altijd overtuigd geweest dat er gebouwd moet worden in de Merwedekanaalzone, het liefst vandaag nog. In de raadscommissie hebben wij meerdere malen duidelijk gemaakt dat het voorstel dat er lag niet ons voorstel was. Daarom hebben wij het voorstel vandaag samen met meerdere oppositiepartijen bijgestuurd door diverse moties en amendementen in te dienen. Het voorstel is op een aantal belangrijke punten aangepast en kon daarom op onze steun rekenen.

Bruggen en roeiwater

De VVD heeft altijd de wens gehad dat geen of niet meer dan één extra brug wordt toegevoegd in deelgebied 5. Er bleek in de raad geen meerderheid te vinden om dit mogelijk te maken. Het is wel gelukt om drie van de vijf bruggen te schrappen, namelijk de bruggen in deelgebieden 4 en 6.

Ook hebben we samen met de fractie van Student & Starter een amendement ingediend om de toekomst van de roeisport te waarborgen in onze gemeente. We willen tijdelijk een plek voor topsport roeien binnen de regio realiseren en de bruggen in de Merwedekanaal worden geschikt voor roeiers. Ook is met een motie bij de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 al een onderzoek gestart om een roeibaan in Rijnenburg te realiseren. Zo geven we topsport en recreatief roeien in onze stad een echte toekomst.

Mobiliteit en parkeren

Wij zijn en blijven tegen betaald parkeren in de Merwedekanaalzone en hebben tegen het voorstel gestemd om betaald parkeren in te voeren. We hebben een amendement ingediend om pas een besluit te nemen over het mobiliteitsbedrijf als daar een beter businessplan voor ligt. Helaas werd dat niet aangenomen.

Behoud Mobach

Dankzij ons amendement de brede wens van de raad onderschreven om Mobach in de Merwedekanaalzone te houden.

Klimaatambitie

Verder vinden wij het belangrijk dat de woningen in de Merwedekanaalzone 100% energieneutraal worden opgeleverd. Daarnaast hebben we een amendement ingediend dat strekt tot het opstellen van een warmteplan om de publieke belangen en die van de bewoners in de Merwedekanaalzone te garanderen. Het opleveren van energieneutrale woningen moet behapbaar en betaalbaar blijven voor haar inwoners.

Noodrem

Als laatste maakten wij ons zorgen over de positie van de raad in de besluitvorming voor de woningen die nog ‘nader onderzocht’ moeten worden. Deze woningen, waarmee de Merwedekanaalzone kan groeien van 6500 naar 10000 woningen, kan dankzij ons pas na besluitvorming in de raad. Zo kunnen we bijsturen als de wijk niet wordt wat we er van verwachten.

Wij zijn blij dat veel aanpassingen aan de raadsvoorstellen zijn gedaan en wij hierdoor het nieuwbouwproject kunnen steunen. Alle moties en amendementen die raadslid Gertjan te Hoonte heeft ingediend namens de VVD waren voor een groot deel afhankelijk van de steun van de coalitie en het college. Het is nog steeds niet helemaal ons plan, maar wel een plan waarmee we bijdragen aan het oplossen van de woningnood in de stad.