VVD presenteert verkiezingsprogramma: “Bouwen aan Utrecht”

Vandaag presenteert de Utrechtse VVD het verkiezingsprogramma voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Het programma “Bouwen aan Utrecht” bevat de voorstellen van de VVD voor de komende vier jaar.

Afbeelding: Mart Teunissen (voorzitter programmacommissie) overhandigt het verkiezingsprogramma aan lijsttrekker Marijn de Pagter.


“De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan dit verkiezingsprogramma”, aldus Mart Teunissen, voorzitter van de programmacommissie. “Er ligt nu een mooie basis om tot aan de verkiezingen te bouwen aan een goede campagne, om daarna vier jaar te gaan bouwen aan Utrecht.”

Bouwen aan Utrecht

Lijsttrekker Marijn de Pagter is trots op het programma dat er ligt. “Utrecht heeft een enorme aantrekkingskracht. Dat is iets om trots op te zijn, maar er is ook een keerzijde: de leefbaarheid staat onder druk”, geeft De Pagter aan. “De VVD wil werken aan oplossingen en staat klaar om te bouwen aan Utrecht, op allerlei thema's.” In het verkiezingsprogramma zijn deze thema's benoemd. De drie belangrijkste thema's zijn de volgende. 

Wooncrisis en bouwen in Rijnenburg 

De VVD wil allereerst hard werken aan een oplossing voor de wooncrisis in de stad. De huizenprijzen in Utrecht, Vleuten, De Meern en Haarzuilens schieten door het dak en het aanbod is beperkt. Daardoor is een eigen woning voor veel mensen onbereikbaar geworden. We willen binnen vijf jaar starten met het bouwen van een nieuwe woonwijk in polder Rijnenburg. In deze nieuwe woonwijk kunnen we tienduizenden broodnodige én duurzame woningen bouwen, zonder de leefbaarheid in de bestaande stad onder druk te zetten.

Veilig Utrecht

De VVD wil bouwen aan een veilig Utrecht. In onze stad is geen ruimte voor ondermijnende criminaliteit, straatintimidatie en asociaal gedrag in het verkeer. We willen daarom een verdubbeling van het aantal handhavers in Utrecht. De VVD wil dat die handhavers ook gaan handhaven op verkeersregels. En we willen mobiele flitspalen in Utrecht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Cameratoezicht werkt preventief en verhoogt de pakkans. De VVD wil af van het maximum aantal camera's en cameratoezicht meer inzetten, zeker als bewoners daar zelf om vragen. Natuurlijk wordt privacy van inwoners meegewogen bij het bepalen van (nieuwe) locaties. 

Duurzaam en leefbaar Utrecht 

Ook wil de VVD gaan bouwen aan een duurzaam Utrecht, waar bewoners behapbaar en betaalbaar bijdragen aan de klimaatambities voor 2050. We bereiden ons voor op klimaatverandering door bijvoorbeeld de afwatering te verbeteren en straten en buurten te vergroenen. Voor elke nieuwe inwoner planten we een nieuwe boom. De VVD wil geen windmolens naast woonwijken en dus geen windmolens in de gemeentegrenzen. Wij willen bijdragen aan het opwekken van duurzame stroom en warmte via zonnepanelen. De energietransitie moet ook voor Utrechters behapbaar en betaalbaar zijn. 

Leden 

Het programma is een concept. De leden van de Utrechtse VVD kunnen de komende weken wijzigingsvoorstellen indienen. Op zondag 31 oktober wordt het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.

[Update]

Het programma is op zondag 31 oktober door de leden vastgesteld. De definitieve versie vindt u via deze link