VVD wil verkeersveiligheid bij Meernbrug verbeteren

De Utrechtse VVD wil dat de verkeersveiligheid bij de Meernbrug wordt verbeterd. Fractievoorzitter Marijn de Pagter heeft hierover vragen aan het stadsbestuur gesteld, samen met een aantal andere partijen.

Veel omwonenden van de Meernbrug vinden het kruispunt onveilig en deelden hun zorgen bij een deur-aan-deuractie van de VVD. Ze maken zich onder andere zorgen omdat veel schoolgaande kinderen de route over de Meernbrug gebruiken.

"De VVD deelt de zorgen van omwonenden”, geeft fractievoorzitter Marijn de Pagter aan. “Wij willen dat de gemeente maatregelen neemt om de veiligheid te verbeteren." De Pagter stelt samen met raadsleden van SP, PVV, GroenLinks en CDA schriftelijke vragen aan het stadsbestuur.

Onduidelijke kruising
Omwonenden vinden de kruising onveilig en onduidelijk. Door die onduidelijkheid verleent verkeer dat bijvoorbeeld van de Castellumlaan komt regelmatig geen voorrang aan fietsers op de Zandweg. Diverse bewoners doen de suggestie om het verkeerslicht naar de Castellumlaan te verplaatsen, en een verkeerslicht toe te voegen voor fietsers op de Zandweg. Dit is een van de punten waar de VVD vragen over heeft gesteld.

De VVD doet verder de suggestie om met verkeerscamera's onderzoek te doen naar het gedrag van het verkeer rond de kruising. Zulk onderzoek werd eerder toegepast bij een verkeersplein op de 't Goylaan in Utrecht.

Verblijfsgebied
Het Hart van De Meern is de afgelopen jaren heringericht naar een verblijfsgebied. Het is de bedoeling dat doorgaand verkeer andere routes neemt, zoals over de Langerakbrug. De VVD vraagt het stadsbestuur daarom om onderzoek te doen naar de herkomst en bestemming van verkeer rond de Meernbrug. Ook vraagt de VVD of er plannen zijn om de Castellumlaan en Vicuslaan te herinrichten naar 30 km/h - en wanneer de buurt daarbij wordt betrokken.

Openstellen busbaan
De VVD denkt dat de veiligheid op de Meernbrug verbetert als autoverkeer richting Nyevelt niet meer onnodig de Meernbrug hoeft over te steken. Bewoners van Nyevelt moeten nu eerst de Meernbrug oversteken en daarna, via de fietsstraat op de Zandweg, weer terug het water over via de Regenboogbrug. Als de busbaan wordt opengesteld tot de Regenboogbrug, kunnen deze bewoners hun huis bereiken zonder de Meernbrug over te steken.

Van busbaan naar buslaan
Er zijn ook kansen om de busbaan te vergroenen. Het stuk busbaan tussen de Meerndijk en Meentweg is namelijk veel groener. De Pagter: "We willen meer struiken en bomen in Utrecht, en dit is een mooie plek om te vergroenen. Van busbaan naar buslaan!"

Afbeeldingen: het deel busbaan tussen Meerndijk en Boekbinderslaan (links) is veel minder groen dan het deel tussen Meerndijk en Meentweg (rechts).