Maak woningsplitsen weer makkelijker in Utrecht!

De Utrechtse VVD fractie heeft bij de Programmabegroting 2023 gevraagd om woningsplitsing in de Vinex, delen van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, weer mogelijk te maken. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om de diversiteit aan woningen en de dichtheid in deze wijken te verhogen en ondanks de stikstofcrisis meer woningzoekenden te kunnen helpen.

De bouw van de Vinex-locatie Leidsche Rijn is na meer dan 20 jaar nog steeds niet afgerond. Daarom denken we vaak nog steeds aan de wijk als nieuwbouw. Maar de eerste buurten zijn al meer dan 20 jaar geleden opgeleverd. De eerste kinderen die hier geboren zijn of als klein kind hier naar toe verhuisd zijn, verlaten het ouderlijk huis. Dit is ook terug te zien in de bevolkingsprognose van sommige specifieke buurten. Waar de wijk de komende jaren nog sterk groeit, daalt de bevolking in sommige buurten nu al.

 Tegelijkertijd wordt door collegepartijen en ambtenaren regelmatig aangehaald dat de dichtheden in Leidsche Rijn laag zijn. Woningen toevoegen zou de dichtheid verhogen, maar in een strak geplande Vinex-wijk is niet altijd de ruimte om een nieuwe bouwkavel te vinden. Zeker niet met de groene ambities van de stad. Dan bieden de al bestaande huizen mogelijk kansen. 

 Veel huizen in de vinex locatie Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn ruim en relatief groot. De parkeernormen zijn voor Utrechtse begrippen nog hoog en vaak op eigen grond opgelost. Een deel van de huizen fungeert ook na splitsen in 2 woningen prima als een volwaardige woonruimte. Daarom wil de Utrechtse VVD (onder voorwaarden) dat van een eengezinswoning een boven- benedenwoning gemaakt mag worden, zodat hier 2 huishoudens kunnen wonen. Zo wordt het voor ouderen bijvoorbeeld ook mogelijk om een deel van hun woning af te splitsen en hier een jongere een kans op een start op de woningmarkt te bieden. Nu is dat nog zeer moeilijk in Utrecht, vanwege de strengen eisen die de gemeente aan een splitsingsvergunning stelt. 

 Op deze manier bieden we de mogelijkheid aan woningeigenaren die dat willen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de wooncrisis, verhogen we de dichtheden in de wijken (wat goed is voor de voorzieningen) en kunnen we woningen realiseren zonder veel stikstof uit te stoten. In de raad is echter veel vrees voor de negatieve effecten van splitsen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Daarom stellen we nu eerst voor om het splitsen alleen makkelijker te maken voor huizen die niet onder de opkoopbescherming vallen en enkel indien het gaat om het splitsen van één woning naar twee woningen, waarbij voor één van de woningen geldt dat die als koopwoning in eigendom van de bewoner moet zijn (zelfbewoningsplicht).