Utrechtse VVD tegen gigantische groei in uitgaven van gemeente

In het debat van donderdag 10 november reageerde fractievoorzitter Marijn de Pagter namens de Utrechtse VVD op de programmabegroting 2023-2026 van Groenlinks, D66, PVDA, CU en S&S. 

Fractievoorzitter Marijn de Pagter begon zijn betoog met het benoemen van de huidige roerige tijd, die ook Utrechters raakt. De Pagter: “Het is een uitzonderlijk roerig jaar. Oekraïne vecht al ruim acht maanden om in vrijheid en democratie te mogen leven. Sinds het uitbreken van deze verschrikkelijke oorlog op het Europese continent merken wij hoe afhankelijk we waren, en nog steeds zijn van gas uit Rusland, een land zonder liberale waarden, zonder vrijheid en zonder democratisch bestuur. 

 

Er is hierdoor ook sprake van een energiecrisis en torenhoge inflatie, en dat merkt iedereen in Nederland, en dus ook elke Utrechter. De VVD is blij dat we doen wat nodig is om onze inwoners te helpen door deze crisis te komen, zowel landelijk als lokaal.

 

De Pagter: “We zijn erg blij dat er dankzij onze inzet ook een tegemoetkoming komt voor het midden- en kleinbedrijf, zoals blijkt uit de raadsbrief Tegemoetkoming kosten MKB. Wij vragen om verlenging van de inzet van de TONK-middelen in 2023.”

 

Vervolgens ging Marijn de Pagter in op een aantal andere punten uit de begroting van deze coalitie: “De begroting is geen goede afspiegeling van de realiteit, namelijk de realiteit dat de gemeente Utrecht veel te veel ambities tegelijk heeft. Dat is niet alleen de kritiek van de VVD maar ook van de accountant. De VVD is er bang voor dat we bij de Jaarstukken over anderhalf jaar veel geld op de plank gaan terugvinden. De VVD zou andere keuzes maken, kritisch kijken naar de eigen uitgaven, en investeren in veiligheid, onze bereikbaarheid en onze economie.”

Bouw van woningen

De VVD maakt zich verder zorgen over de teruglopende bouw van woningen. We bouwen dit jaar 2000 woningen minder dan gepland. Het college geeft nu in een brief aan dat dat dit jaar geen financieel effect heeft omdat er ook een overschot aan geboortes is. Maar dat is een geluk bij een ongeluk en geen lange termijn oplossing. De VVD heeft het college daarom gevraagd hoe  we de inkomsten uit de groei van de stad realistischer gaan begroten.?

Met de nieuwe stikstofuitspraak wordt het nog moeilijker nieuwe woningen te bouwen. De VVD denkt dat we alle kansen moeten pakken om nog nieuwe woningen toe te voegen en zien kansen voor het splitsen van woningen in de VINEX-locatie Leidsche Rijn en Vleuten. Daarom hebben wij een voorstel ingediend om het splitsen in deze wijken (onder voorwaarden) makkelijker te maken. 

 

Ondernemers

De VVD vindt het onbestaanbaar dat de leges voor aanvragen horecavergunningen met 14.8% worden verhoogd bovenop de inflatie. Weet het college dan niet dat ondernemers het nu ook ontzettend lastig hebben? Het college lijkt er nu alles aan te doen om ondernemers uit Utrecht te weren, want de vergunningen zijn verplicht. De VVD  steunt de oproep van de Koninklijke Horeca om deze verhoging niet in te voeren. 

 

Parkeren

De VVD is mordicus tegen het invoeren van betaald parkeren in de gehele gemeente. Maar dit is wel een voornemen van de coalitie, dan nog aan de raad voorgelegd wordt in een raadsvoorstel. In voorbereiding daarop heeft de VVD een motie ingediend met de titel ‘breed onderzoek alternatieven betaald parkeren’. De motie draagt op om onderzoek te doen naar en keuzes voor te leggen over: De snelheid van het invoeren van betaald parkeren, de participatie van buurten en wijken bij de invoering en de tijden van betaald parkeren, het toevoegen van nieuwe zones, zoals B2, C1 en C2 en/of blauwe zones. De VVD hoopt dat er aan de hand van dit voorstel straks echt iets te kiezen valt voor de raad en dat er afgezien gaat worden van het plan om overal in de hele gemeente betaald parkeren in te voeren.