Begroting 2016, werk aan de winkel

Het Utrechtse stadsbestuur, waarvan de VVD deel uitmaakt, heeft vandaag de begroting voor de komende jaren gepresenteerd. De begroting is meerjarig sluitend en bevat belangrijke investeringen voor de lokale economie en de veiligheid in de stad.

Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: “De economie trekt weer aan en er wordt weer gebouwd in Leidsche Rijn. De mede door de VVD ingezette extra investeringen in het versterken van de lokale economie leiden ertoe dat er meer banen komen, dat de werkloosheid daalt en dat minder Utrechters afhankelijk zijn van de bijstand.”

Behalve de investeringen in de economie zijn de volgende vier thema’s voor de VVD van groot belang.

Schoon, heel en veilig

Het Utrechts college trekt vanaf 2016 extra middelen uit voor het schoonhouden van de Binnenstad. Ook zijn er meer middelen beschikbaar voor de bestrijding van zware criminaliteit en radicalisering.

Tot en met 2018 is 1,8 miljoen euro extra beschikbaar voor de succesvolle gebiedsgerichte aanpak. Hierin trekken gemeente, met politie en OM samen op om ondermijnende en georganiseerde criminaliteit te bestrijden. De coalitie trekt daarnaast de komende vier jaar nog eens 1,1 miljoen euro uit voor de lokale aanpak van radicalisering.

Minder regels, betere dienstverlening

Dankzij de VVD is de rijbewijsboete per 1 januari 2016 van de baan. Utrechters die hun rijbewijs kwijt raken hoeven vanaf dan geen boete meer te betalen voor het verlies van het roze papiertje.

2016 moet het jaar worden waarin het initiatievenfonds zijn meerwaarde gaat bewijzen. Gilissen: “Voor inwoners wordt het mogelijk initiatieven op te zetten om de openbare ruimte en de sociale samenhang in de buurt te verbeteren en daar zelf een bijdrage aan te leveren.”

Financiën op orde

Naast een meerjarig sluitende begroting heeft de gemeente voldoende reserves (weerstandsvermogen) om tegenvallers op te vangen. De VVD maakt zich wel zorgen over de stijgende schulden van de gemeente Utrecht. Hierover komt de raad later dit jaar nog te spreken.

Belangrijke keuzes het komende jaar

De gemeente Utrecht ligt op koers, maar de komende maanden zal de gemeenteraad nog een aantal belangrijke keuzes moeten maken. Denk daarbij aan de armoedebestrijding, de culturele voorziening in Leidsche Rijn Centrum, de inzet voor het nieuwe cultuurconvenant 2017-2020 en het nieuwe gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. Gilissen: “De VVD blijft zich onverminderd inzetten voor een krachtige, kleine gemeente die zo veel mogelijk ruimte aan de bewoners laat voor de invulling van hun straat, buurt en leven.”

Op donderdag 1 oktober vinden de Algemene Beschouwingen plaats. De Utrechtse gemeenteraad bespreekt de Begroting 2016 in de week van 12 oktober in de vergadering van de twee commissies. Het slotdebat is op donderdag 12 november 2015.