‘Meer ruimte voor initiatieven’

De VVD vindt dat bewonersinitiatieven van groot belang zijn voor de stad en onderschrijft de ambities uit het coalitieakkoord. Toch blijken bewonersinitiatieven door bureaucratie en samenwerkingsdrempels in de kiem te worden gesmoord, zoals bijvoorbeeld Burezina in Overvecht heeft ervaren. De VVD maakt zich zorgen over de gang van zaken voor soortgelijke initiatieven en heeft hierover samen met de CDA vragen gesteld aan het college.

Burezina is een initiatief dat bedoeld is voor ontmoetingen tussen buurtbewoners van het Mariakwartier en de Heldinnenbuurt in Overvecht. De initiatiefnemers hebben weliswaar de mogelijkheid gekregen om een ruimte te gebruiken, maar hebben moeite ondervonden om daadwerkelijk ontmoetingsactiviteiten te organiseren.

De VVD is blij dat Burezina doorgezet heeft en aanstaand weekend tijdens Nationale Burendag een openingsactiviteit organiseert. “Het is alleen wel jammer dat het zo veel moeite heeft gekost en het is de vraag hoeveel initiatieven sneuvelen in de bureaucratie”, aldus gemeenteraadslid Judith Tielen. “De VVD wil dat de bureaucratie verdwijnt en dat alle vertegenwoordigers van de gemeente zich faciliterend opstellen als gelijkwaardige partner van initiatiefnemers.”

Behalve Burezina zijn er meer signalen van initiatiefnemers over de tegenwerkende krachten binnen de gemeente. De vragen die de VVD vandaag samen met het CDA stelt, zijn gericht op die signalen en roepen het stadsbestuur op maatregelen te nemen. Tevens wordt het stadsbestuur gevraagd een lijst te publiceren van best practices van initiatieven. Daarmee krijgen inwoners meer ruimte om hun initiatief snel te realiseren.