VVD zet asielzoekersvraagstuk op de politieke agenda in Utrecht

Op initiatief van de VVD spreekt de Utrechtse gemeenteraad de komende weken over de (tijdelijke) opvang van vluchtelingen en asielzoekers in de stad. Utrechters worden van harte uitgenodigd om mee te praten tijdens de Raadsinformatieavond op dinsdag 6 oktober a.s.

Met een asielzoekerscentrum (AZC) voor ongeveer 500 asielzoekers, geld voor bed-bad-brood voor 2.000 uitgeprocedeerde asielzoekers, de zoektocht naar een tweede locatie voor een asielzoekerscentrum en de tijdelijke noodopvang voor 500 asielzoekers in de Jaarbeurs, profileert Utrecht zich graag als stad waar iedereen zich onvoorwaardelijk thuis mag voelen. Omwonenden hebben echter regelmatig zorgen. VVD-raadslid Judith Tielen vindt het belangrijk dat bewoners van de stad betrokken worden bij de besluitvorming.

“Met het oog op de sterk toegenomen instroom van vluchtelingen heeft het stadsbestuur slagkracht laten zien door tijdelijke noodopvang te realiseren”, geeft VVD-raadslid Judith Tielen aan. “We moeten echter ook denken aan de lange termijn en daarbij de verschillende belangen zorgvuldig afwegen. Goed besturen doe je met hart én hoofd.”

Tijdens een eerdere informatiebijeenkomst op 22 september voor omwonenden over de noodopvang in de Jaarbeurs vroegen aanwezigen zich hardop af waar hun stem in het hele proces gehoord wordt. “Moet zo'n beslissing (om noodopvang te creëren) niet in het democratisch hart van de stad, in de gemeenteraad, genomen worden?”, vroeg een bewoner. Een andere gaf aan dat hij het gevoel had dat het allemaal maar moest kunnen en dat hem niets gevraagd was. “Ik maak me zorgen over wat al die vluchtelingen in onze stad moeten doen, maar een vraag stellen mag kennelijk al niet.”

De VVD vraagt het college om een visie en plan van aanpak als het gaat om het vraagstuk voor vluchtelingen en asielzoekers, nu en later. Tielen: “We horen graag wat Utrechters hierover te zeggen hebben en hoe de stad betrokken kan worden bij de keuzes over opvang van de verschillende groepen.”

Op dinsdagavond 6 oktober heeft de VVD daarom dit onderwerp geagendeerd voor de Raadsinformatieavond. Het Centraal Orgaan Asielzoekers, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de beheerder van het AZC, de woningbouwcorporaties en vooral bewoners van onze stad zijn uitgenodigd hun mening over dit onderwerp te delen.

Op donderdagavond 8 oktober bespreken de woordvoerders van de verschillende raadsfracties het onderwerp met de wethouder in de vergadering van de Commissie Mens en Samenleving.