VVD: peiling over cultuurbudget

Utrecht geeft de komende jaren elk jaar 44 miljoen euro uit aan cultuur, zoals musea, theaters en historisch erfgoed. Om Utrechters bij de besteding daarvan te betrekken, lanceert de VVD een website waarop het cultuurbudget verdeeld kan worden: wattedoenmet44miljoen.nl.

Op de website kan de 44 miljoen verdeeld worden over zeven verschillende categorieën. Ook kunnen inwoners een culturele instelling in het bijzonder noemen die steun zou moeten ontvangen. “Per Utrechts huishouden besteden we 270,- euro aan cultuur”, geeft VVD-gemeenteraadslid André van Schie aan. “Hoog tijd dus om de belastingbetaler meer te betrekken bij het uitgeven van dat bedrag.”

Een commissie van deskundigen geeft de gemeenteraad advies over hoe het geld zou moeten worden besteed. Wat de VVD betreft zouden deskundigen en de gemeenteraad de uitkomsten van de website wattedoenmet44miljoen.nl kunnen gebruiken bij het nemen van een besluit over de besteding van de cultuurgelden.

Niet uitgeven van de 44 miljoen is overigens geen optie. “Dat dit bedrag uitgegeven wordt, staat al vast”, zegt Van Schie. “Het gaat erom dat de belastingbetaler richting kan geven aan de manier waarop het geld besteed wordt. Utrecht maken we per slot van rekening samen.”

 Ga naar de site:  http://www.wattedoenmet44miljoen.nl

Zet cookies aan om de video te tonen.