Willem Buunk verlaat Utrechtse gemeenteraad

VVD-raadslid Willem Buunk neemt op 29 oktober na acht jaar afscheid van de Utrechtse gemeenteraad. Vanaf 1 november gaat Buunk meer tijd besteden aan wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt hij waarnemend directeur van het Kenniscentrum Technologie in Zwolle. Buunk wordt als raadslid opgevolgd door Lex van Eijndhoven.

Willem Buunk werd op 11 oktober 2007 geïnstalleerd als raadslid voor de VVD. Hij heeft zich in de afgelopen acht jaar hard gemaakt voor een goede doorstroming van alle verkeer, voor het afschaffen van erfpacht en voor een democratischer Bestuur Regio Utrecht (BRU). “Toen ik raadslid werd heb ik een aantal doelen gesteld”, blikt Buunk terug. “Ik ben blij dat er de afgelopen acht jaar op allerlei terreinen veel vooruitgang is geboekt en dat ik daar mijn steentje aan heb bij kunnen dragen.”

Fractievoorzitter Dimitri Gilissen is lovend over de inzet van Buunk voor de stad. “Willem is vanwege zijn achtergrond een bron van veel kennis”, zegt hij. “Willem is in de raad een echte autoriteit op het gebied van mobiliteit. Hij zit altijd bovenop de inhoud en ik ben ervan overtuigd dat niet alleen de VVD zijn overtuigende inbreng zal missen.”

Nieuwe uitdaging
Willem Buunk is sinds 2009 in deeltijd werkzaam als lector Area Development aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hij heeft daar een onderzoeksgroep opgebouwd en geeft leiding aan praktijkgericht onderzoek naar ruimtelijke ordening. De onderzoekers werken samen met studenten, bedrijven en overheden aan verschillende vraagstukken op het gebied van de bouw, regionale economische ontwikkelingen, mobiliteit en logistiek. Het lectoraat van Buunk is nauw verbonden met drie opleidingen.

Het onderzoeksprogramma van Buunk is sterk gegroeid, waardoor het onmogelijk is om het langer in deeltijd te kunnen begeleiden. Per 1 november gaat hij daarom voltijds aan de slag. Daarbij wordt Buunk komend half jaar waarnemend directeur van het Kenniscentrum Technologie, waarin het techniekonderzoek van het Windesheim is ondergebracht.


Hoogtepunten

Verkeer
Een hoogtepunt uit de raadsperiode van Willem Buunk was de lancering van het Verkeersmeldpunt van de VVD. Eind 2013 kwamen binnen een korte tijd ruim 1200 meldingen binnen over allerlei verkeersknelpunten in de stad. De gemeente is nog steeds bezig met de afhandeling daarvan en heeft recentelijk mede naar aanleiding van het Verkeersmeldpunt op verschillende kruisingen stoplichten beter afgesteld of zelfs uitgeschakeld. In 2013 kreeg Buunk nog van alle partijen in de raad steun voor een voorstel om geld vrij te maken voor betere afstelling van verkeerslichten.

Voor het huidige coalitieakkoord voerde Buunk de onderhandelingen over mobiliteit. Het resultaat was een akkoord waarin politiek links en rechts zich hebben verenigd in een realistisch verkeersbeleid voor Utrecht. “Ik heb er veel vertrouwen in dat het stadsbestuur er in slaagt om dat dat uit te voeren, zodat de stad het verkeerssysteem krijgt dat aansluit bij de behoefte van gebruikers en waarin de mobiliteitsgroei zo goed mogelijk wordt georganiseerd", legt Buunk uit. “Daarin krijgen de voetganger en de fietser de ruimte die passen bij de stad en komt er voor het openbaar vervoer en de automobilist een weginrichting die het mogelijk maakt dat reizigers hun bestemming in de stad optimaal kunnen bereiken.”

Regionale samenwerking
Buunk heeft acht jaar lang namens de gemeente Utrecht in het Algemeen Bestuur van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) gezeten, een samenwerkingsverband van Utrechtse gemeenten dat onder andere verantwoordelijk was voor het openbaar vervoer. “Ik heb me altijd gestoord aan de bureaucratische en ondemocratische besluitvorming in het BRU”, betoogt Buunk. “Gelukkig wordt het BRU nu opgeheven en maakt het plaats voor een veel kleiner en democratischer samenwerkingsverband.” In het BRU heeft Buunk zich sterk gemaakt voor de tramlijn naar de Uithof en voor betere voorwaarden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer. Buunk: “De reiziger moet centraal staan in het openbaar vervoer, niet de vervoersautoriteit.”

Erfpacht en vastgoed
In de afgelopen acht jaar heeft Willem Buunk regelmatig aandacht gevraagd voor het aanpassen van het grondbeleid van de gemeente. Door het coalitieakkoord van 2014 wordt erfpacht afgeschaft en is afscheid genomen van het actieve grondbeleid waarbij de gemeente stukken grond opkocht in de hoop die later voor meer geld te kunnen verkopen of verhuren. Buunk: “De gemeente moet zich beperken tot haar kerntaken. Daarbij hoort geen erfpacht voor particulieren en het actief kopen van grond.”

Van meet af aan heeft Buunk zich verder ingezet voor samenvoeging van de vijf afzonderlijke vastgoedafdelingen van de gemeente. In de vorige periode ontstond één vastgoedorganisatie, de UVO.

Graffiti
Samen met oud-raadslid van het CDA Dick Hoek maakte Willem Buunk in 2012 een initiatiefvoorstel voor het verwijderen van graffiti in de stad. Dat werd in 2013 aangenomen door de gemeenteraad. Daardoor wordt het verwijderen van graffiti nu openbaar aanbesteed en wordt de stad schoon gehouden. Bewoners kunnen nog altijd graffiti laten verwijderen door de gemeente te contacten.