Reactie op aangifte raadslid Wim Oostveen

Vanochtend is aangifte gedaan door het raadslid Wim Oostveen (Stadsbelang Utrecht) naar aanleiding van twee e-mails die door VVD-raadslid Willem Buunk zijn verzonden. De VVD-fractie is verbijsterd over de gang van zaken en ziet een mogelijke rechtsgang met vertrouwen tegemoet.

De VVD-fractie steunt Willem in zijn oproep aan Oostveen om zich te beraden over de wijze waarop hij zijn zakelijke belangen onder de aandacht van de Utrechtse raad brengt en helderheid te verschaffen over de mogelijke vermenging van zijn rollen als raadslid en vastgoedbestuurder.

Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: “Het is onbegrijpelijk en wrang dat Oostveen in de e-mails aanleiding ziet om aangifte te doen tegen een collega-raadslid. Deze discussie hoort thuis in de raadszaal, niet in de rechtszaal. De fractie van Stadsbelang heeft meerdere malen het aanbod afgeslagen om over de gang van zaken in gesprek te gaan. Bij een weerbare democratie hoort de bereidheid om hier publiekelijk het debat over te voeren en verantwoording over af te leggen.”

De Utrechtse gemeenteraad ontvangt met enige regelmaat e-mails over het juridisch conflict dat Ovast heeft met de gemeente Utrecht en de zakelijke belangen die rond Ovast of de familie Oostveen spelen. Zo ook de mail van Wim Oostveen aan de gemeenteraad van 6 oktober 2015 over de verwerving van twee percelen grond in Leidsche Rijn Centrum en Papendorp voor de bouw van een hotel. Naar aanleiding van deze mail heeft VVD-raadslid Willem Buunk in een persoonlijke e-mail aan Oostveen zijn zorgen geuit over de mogelijke verstrengeling van belangen tussen het raadslid en de vastgoedbestuurder Oostveen. In zijn mail schrijft Buunk dat deze opstelling Oostveen zou beperken in zijn slagkracht als lokaal politicus. Oostveen zou er verstandig aan doen om de behartiging van zijn zakelijke belangen bij de gemeente in het geheel niet meer zelf te doen, maar over te laten aan zijn kinderen of andere zakelijke vertegenwoordigers. Dat geldt natuurlijk al helemaal voor de communicatie die hij zoekt met de gemeenteraad en het college.

In de Utrechtse gemeenteraad is er continue aandacht voor het onderwerp integriteit. Naar aanleiding van het rapport van de commissie Addink is er in de Utrechtse raad afgesproken om elkaar aan te spreken en een spiegel voor te houden als er vraagstukken rond integriteit spelen. Willem Buunk heeft vanuit deze verantwoordelijkheid Oostveen persoonlijk op de risico’s van zijn e-mails willen wijzen. Dit heeft hij bij een eerdere gelegenheid ook mondeling bij Oostveen aangegeven. Zoals ook al eerder aangegeven wil de VVD de gang van zaken rond de mailwisseling en de aangifte zo snel mogelijk bespreken met het dagelijks bestuur (presidium) van de gemeenteraad.