VVD wil meer vrijheid bij isoleren woning

De gemeente Utrecht heeft stevige ambities om het energieverbruik in onze gemeente terug te brengen. De VVD heeft echter een aantal problemen gesignaleerd waarbij woningeigenaren gehinderd worden door het gemeentelijk beleid en heeft daarover vragen gesteld.

Van huiseigenaren wordt verwacht dat zij flink investeren om hun energieverbruik te verminderen. Eigenaren die voorop willen lopen in de energietransitie, lopen echter soms vast in de bureaucratie. “Zij worden beperkt in de keuze van materiaal of mogen de buitenmuur soms niet isoleren, omdat die dan over een stuk gemeentegrond moet worden geplaatst”, geeft VVD-raadslid André van Schie aan.

Ook zijn de regels voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten niet duidelijk. Van Schie: “De VVD wil meer vrijheid en duidelijke uitgangspunten.”