VVD: tunnelvisie en te weinig samenwerking bij bouw TivoliVredenburg

Volgens de VVD geeft het rekenkamerrapport “Een paleis voor de muziek” een fraaie samenvatting van de gemeentelijke tunnelvisie bij de bouw en exploitatie van TivoliVredenburg. Doordat de kosten opliepen en de toekomstige gebruikers geen gezamenlijke agenda hadden werd het project teveel vanuit de gemeente geleid en daardoor te weinig vanuit de muziekorganisaties en de wensen van de cultuurconsument gestuurd. Binnen de gemeentelijke organisatie werd ook onvoldoende samengewerkt.

TivoliVredenburg zit nu in een weliswaar prachtig, maar veel te duur gebouw. De Utrechtse Rekenkamer constateert dat TivoliVredenburg in vergelijking met andere podia te hoge huisvestingslasten heeft en dat deze bovendien niet te beïnvloeden zijn.

De VVD wil dan ook dat het college onderzoek doet naar de mogelijkheden om het gebouw te verkopen. Raadslid André van Schie: “Als het complex meer van de gebruiker wordt, en minder van de gemeente kan het misschien ook wel slimmer beheerd worden en kunnen de kosten omlaag.”

Volgens de Rekenkamer moet de gemeente budget, culturele ambities en de exploitatie beter op elkaar afstemmen. Er zijn nog wel mogelijkheden om de bezettingsgraad te verhogen en meer inkomsten te verwerven, maar ook daar is een realistische toets nodig. De VVD onderschrijft deze conclusie. “Tot nu toe is er steeds met zweem van verliefdheid naar het project gekeken, maar nu is het moment om ook een realistische verwachting te maken en daar financiële consequenties aan te verbinden”, aldus Van Schie.

In het debat over het rekenkamerrapport zal de VVD ook vragen om de lessen uit dit volledig uit de hand gelopen project te duiden, zodat voor andere gemeentelijke ambities niet nogmaals dezelfde fouten worden gemaakt. Het debat vindt over enkele weken plaats.