Spreektekst VVD bij slotdebat begroting 2016

De gemeenteraad bespreekt vanmiddag en vanavond de begroting van de komende jaren. In haar bijdrage vraagt de VVD aandacht voor onder andere de vluchtelingenproblematiek, een goede doorstroming van het verkeer en het aanvragen van een vergunning in één dag. De volledige spreektekst vindt u aangehecht aan dit artikel.

“Het debat over de begroting is een van de belangrijkste debatten van het jaar”, geeft fractievoorzitter Dimitri Gilissen aan. “De begroting geeft immers alle politieke keuzes van het stadsbestuur weer. Genoeg dus om te bespreken!"