VVD wil meer inspraak bij vluchtelingenopvang

De stad Utrecht, haar raad en haar inwoners moeten beter worden betrokken bij de keuzes rondom vluchtelingenopvang. Dat betoogt de VVD, die het onjuist vindt dat de gemeenteraad en de inwoners pas worden geïnformeerd nadat opvanglocaties zijn aangewezen. De VVD wil tevens dat de gemeenteraad besluiten kan nemen over de wensen en de grenzen voor de verschillende soorten opvang.

De VVD vindt het belangrijk dat vluchtelingen ook in Utrecht naar vermogen worden opgevangen. Zowel in de noodopvang, het asielzoekerscentrum als bij het verkrijgen van een verblijfstatus. VVD-raadslid Judith Tielen vindt wel dat de keuzes daaromtrent horen voor te liggen aan de gemeenteraad en waar mogelijk met inspraak van de Utrechters.

“De gemeenteraad wordt nu pas geïnformeerd en de inwoners pas betrokken, nadat het stadsbestuur een locatie heeft aangewezen. Dat noemen we bij andere vraagstukken geen inspraak, maar een wassen neus”, betoogt Tielen. “Wij willen dat de mening van Utrechters wordt gehoord voorafgaand aan de keuzes. Dat komt het draagvlak ten goede, ook voor de langere termijn.”

De liberalen willen niet alleen dat inwoners meer bij de besluitvorming betrokken moeten worden, maar ook dat de gemeenteraad meebeslist. De VVD wijst er bijvoorbeeld op dat er nu geen totaalplaatje is over de wensen en grenzen voor het huisvesten van de vluchtelingen in de stad. “Een debat en een besluit daarover in het hoogste politieke  orgaan van de stad is van groot belang”, vindt Tielen.

Over het voorstel van de VVD wordt vanavond in de gemeenteraad gestemd.