VVD en D66 bezorgd over toekomst landhuis en Museum Oud Amelisweerd

Sinds maart 2014 is Museum Oud Amelisweerd (MOA) gevestigd in het gelijknamige landhuis. Het museum is naar eigen zeggen niet in staat om de exploitatie van het museum sluitend te krijgen.

Aline Knip (D66): “Het is van groot belang dat het Landhuis Oud Amelisweerd - na jaren restauratie - toegankelijk is voor het publiek, voor de bezoekers aan het landgoed”.

De gemeente heeft als eigenaar ook een belang en een grote rol bij het behoud van het landhuis, de conservering van de collectie, de inrichting van het landgoed en de bewegwijzering. André van Schie (VVD): “Het MOA is nu slecht te vinden, je moet echt weten dat het er is, anders loop of rijd je er zo voorbij”.

De fracties vinden dat er nog veel onduidelijk is over de afspraken tussen het museum en de gemeente en over de rol van de gemeentes Amersfoort, Utrecht en Bunnik en de provincie Utrecht bij de exploitatie van het landgoed en het museum.

Daarom hebben Knip en Van Schie vragen gesteld aan het college van B&W.