VVD blij met 100 studentenkamers Veemarkt

Woensdag 18 november was er een klein feestje op het bouwterrein van de Veemarkt. Het hoogste punt van het project “De Blaarkoppen” werd gevierd, waar dankzij investeringen van particulieren vijftig nieuwe studentenkamers worden gebouwd. Er volgen er binnenkort nog eens vijftig. De kamers kunnen worden gebouwd dankzij een voorstel van de VVD.

Foto: Initiatiefnemer Bas Pickkers, wethouder wonen Paulus Jansen en  VVD-raadslid André van Schie, opsteller van de motie voor meer studentenwoningen op de Veemarkt.


Met het voorstel legde de VVD in maart 2014 vast dat er 100 studentenkamers op het Veemarktterrein bij moesten komen. De eerste vijftig worden nu gerealiseerd. VVD-raadslid André van Schie: "Het is ontzettend leuk om te zien hoe het voorstel is uitgevoerd en dat er anderhalf jaar later gewoon woningen staan, en er een groep studenten staat te popelen om hun nieuwe huis te betrekken."

Het bijzondere aan de bouw van de eerste vijftig woningen is dat het een volledig particulier initiatief is. Ouders investeren in duurzaam vastgoed en bouwen tegelijkertijd mooie studentenkamers voor onder andere hun eigen kinderen. 

De vijftig studenten komen straks in energieneutrale huizen te wonen en zullen ook hand- en spandiensten gaan verlenen voor het zorgcomplex dat ernaast gebouwd wordt. Van Schie: "Dit initiatief laat zien dat het ook mogelijk is om studentenkamers te bouwen met ouders die investeren, zonder de SSH."

Binnenkort wordt ook gestart met de bouw van de tweede vijftig kamers en ook daarin willen de initiatiefnemers graag investeren. Of dat ook kan, hangt ervan af of de initiatiefnemers de aanbesteding winnen.

De vraag naar studenteneenheden is onverminderd groot in Utrecht. Daarom nam de VVD in 2014 in het verkiezingsprogramma de realisatie van 4.000 nieuwe studentenkamers op. Dat lukt door het transformeren van kantoren, door grote projecten van de SSH op het Utrecht Science Park, maar dus ook door kleinschalige projecten bij nieuwbouwlocaties zoals de Veemarkt.

De VVD vindt dat in elke wijk in onze gemeente studenten een plek moeten kunnen krijgen. "Dat kan door projecten zoals De Blaarkoppen", betoogt VVD-raadslid Judith Tielen. "Het is een schoolvoorbeeld van hoe een particulier initiatief en een faciliterende overheid snel voor een goed resultaat kunnen zorgen."

Voor meer informatie over het project: www.studentengroepswoningen.nl