Geen oproep, wel discussie over zwarte piet op school

De VVD wil dat schoolbesturen in Utrecht actief met ouders het gesprek aangaan over de invulling van het Sinterklaasfeest. In tegenstelling tot berichtgeving in het Algemeen Dagblad, heeft de VVD geen oproep gedaan aan ouders om uit protest verkleed als zwarte piet naar school te gaan.

Het besluit van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) in Utrecht om zwarte piet volledig van school te weren, werd enige tijd geleden zonder overleg met ouders genomen. “Wij vinden ouderparticipatie ontzettend belangrijk”, geeft VVD-raadslid Queeny Rajkowski aan. “De schoolbesturen hadden er verstandig aan gedaan om actief het gesprek aan te gaan met ouders.”

Rajkowski is ervan overtuigd dat er nu juist zoveel ophef is over zwarte piet op school omdat er geen enkele inspraak is geweest. “Ouders mogen op hun een eigen manier invulling geven aan het Sinterklaasfeest – al dan niet met zwarte piet”, betoogt ze. “Maar ze ervaren dat schoolbesturen een besluit voor hen nemen. Dat wekt onnodig irritatie en leidt tot protest. Polarisatie in de discussie over het Sinterklaasfeest kunnen scholen zoveel mogelijk voorkomen door vooraf in gesprek met ouders te gaan.”