Energieplan realistische opgave voor de stad

Het Energieplan dat het stadsbestuur aan de gemeenteraad voorlegt, is in de ogen van de VVD een realistische ambitie voor de stad. In het plan wordt benadrukt dat de energietransitie met name een opgave is voor de stad en haar inwoners. De gemeente kan stimuleren, informatie delen en het goede voorbeeld geven.

Terwijl in Parijs de klimaattop plaatsvindt, spreekt de Utrechtse gemeenteraad over het Energieplan. Het plan is opgesteld door 165 Utrechters die door loting zijn geselecteerd en is door het college vertaald in realistische voorstellen.

De VVD plaatst nog wel vraagtekens bij de wijze waarop Utrechters verleid worden maatregelen te nemen. Van bewoners en bedrijven wordt verwacht dat zij de komende 15 jaar in totaal zeven miljard euro gaan investeren in hun eigen woningen en kantoren. “Het is mij nog niet duidelijk hoe de wethouder ervoor wil zorgen dat Utrechters dat ook echt gaan doen”, geeft VVD-raadslid Lex van Eijndhoven aan. “Velen zijn nog niet bereid te investeren in hun woning of kantoor, ondanks dat het natuurlijk duidelijk is dat bijvoorbeeld goede isolatie bijdraagt aan een lagere energierekening.”

Desondanks is de VVD tevreden. “Het plan geeft een wenkend perspectief voor de energietransitie die de komende jaren ook in Utrecht plaats zal vinden”, geeft VVD-raadslid Lex van Eijndhoven aan. “De VVD wil een realistische agenda met meetbare en concrete maatregelen; het Energieplan is een mooie aanzet om de energietransitie in de stad te faciliteren.”