(Betaald) Parkeren van de auto

Een goede bereikbaarheid betekent dichtbij, vlot en betaalbaar parkeren. De parkeertarieven zijn al hoog genoeg. De VVD is tegen het verhogen van parkeertarieven.

Parkeren is in Utrecht steeds moeilijker door betaald parkeren en het schrappen van parkeerplaatsen.Het tekort aan parkeerplekken in de ene wijk zorgt vaak voor overlast in de andere wijk.

Winkels moeten bereikbaar blijven voor auto’s voor laden/lossen of mensen die slecht ter been zijn. 

Parkeren bij nieuwbouw

De VVD wil dat de gemeente zorgt voor parkeergelegenheid in elke wijk in Utrecht, ook bij nieuwbouw en grootschalige herontwikkeling. Het is belangrijk om bij nieuwbouw genoeg parkeerplaatsen te bouwen. Dat voorkomt dat er parkeeroverlast ontstaat in de omliggende wijken. We vinden het verstandig om daarbij de normen van het kennisinstituut CROW te volgen. Bij nieuwbouw is het streven dat mensen de auto niet in de openbare ruimte parkeren, maar op eigen terrein of garage.

Dubbelgebruik

Dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages willen we stimuleren. We willen dat de gemeenteactief in gesprek gaat met bedrijven om parkeergarages van kantoren en bedrijven op koopavonden,zaterdagen en koopzondagen beschikbaar te maken voor bezoekers.

We schaffen het verbod op verhuren van parkeerplaatsen af.

Tarieven

De afgelopen jaren zijn de parkeertarieven flink verhoogd door de coalitie van GroenLinks, D66 en ChristenUnie. De VVD was en is daartegen. De VVD vindt dat parkeermeters en parkeervergunningen geen melkkoe moeten zijn om tekorten in de gemeentelijke begroting te dichten. 

P&R

Wij willen dat de mogelijkheden voor Parkeer- en Reisvoorzieningen (P&R) aan de buitenkant van de stad worden uitgebreid. Inwoners van betaald parkeerzones in de stad zonder parkeervergunning moeten gratis kunnen parkeren in een P+R. 

Invoeren van betaald parkeren

Het invoeren van betaald parkeren kan een uiterste manier zijn om parkeeroverlast in een bepaald gebied tegen te gaan. De VVD vindt dat de gemeente altijd eerst samen met de buurt moet kijken naar andere oplossingen voor de parkeeroverlast. In sommige buurten kunnen bijvoorbeeld parkeerplaatsen worden toegevoegd, in andere buurten kan het invoeren van een blauwe zone helpen. De VVD wil dat de gemeente pas naar het invoeren van betaald parkeren kijkt als andere oplossingen niet mogelijk zijn.

De VVD is een groot voorstander van de zogeheten draagvlakmeting. Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd, als een buurt daarmee instemt. De VVD is tegen het invoeren van betaald parkeren van bovenaf, dus ook tegen het in één keer invoeren van betaald parkeren in de hele stad.

De grenzen van een gebied voor betaald parkeren moeten logisch zijn, bijvoorbeeld een watergang of drukke weg. Wij zijn tegen het opknippen van stemgebieden voor draagvlakmetingen, als er geen logische grenzen zijn. Ook als een buurt tegen betaald parkeren stemt, moet dat niet worden omzeild door de stemgebieden verder op te knippen.