Beleidscommissie Stad en Ruimte

De Beleidscommissies ondersteunen de Utrechtse VVD gemeenteraadsfractie bij het verwezenlijken van haar doelen. Op zowel structurele als incidentele basis en zowel gevraagd (inspelend op de politieke actualiteit) als ongevraagd (lange termijn gericht) denken wij met raadsleden mee en geven wij advies. Beleidscommissieleden dragen zo vanuit hun kennis op specifieke terreinen én vanuit onze liberale grondbeginselen bij aan een herkenbaar en duidelijk Utrechts VVD geluid.

De Beleidscommissie Stad & Ruimte bestaat uit afdelingsleden met een bijzondere expertise op de onderwerpen die vallen onder de Raadscommissie Stad & Ruimte, te weten: citymarketing, duurzaamheid, economie, grondzaken, internationale zaken, kraken en leegstand, project Leidsche Rijn, milieu, monumenten en erfgoed, openbare ruimte en groen, ruimtelijke ordening, stationsgebied, vastgoed, verkeer en mobiliteit en wonen.

Wilt u direct, actief en inhoudelijk bij de Utrechtse politiek betrokken zijn en onze gekozen volksvertegenwoordigers ondersteunen? Met regelmaat is er binnen de Beleidscommissie Stad & Ruimte behoefte aan nieuwe leden met kennis op één van bovengenoemde beleidsterreinen. Houd hiervoor de oproepen in de gaten die verschijnen op deze website en op de site van de Liberaal Utrecht.

Wilt u meer weten over de Beleidscommissie Stad & Ruimte of hebt u interesse om lid te worden, neem dan contact op met: Petra Habets.