Utrechts Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de VVD in Utrecht.

Wij zetten ons in voor het werven, motiveren en binden van leden en zorgen ervoor dat het VVD-gedachtegoed in Utrecht terug te vinden is. Dat doen we onder meer door te zorgen voor totstandkoming van het verkiezingsprogramma, de werving van kandidaten, het faciliteren van opleidingen en de begeleiding van loopbanen. Wij hebben de leiding over het democratische proces, waarbij de leden het laatste woord hebben.

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de campagnes in Utrecht. Niet alleen voor de gemeenteraad, maar ook voor de provincie, Waterschappen, Tweede Kamer en het Europees Parlement. Verder dragen wij zorg voor een financieel gezond lokaal netwerk en de inning van de contributies. In dat kader worden afspraken gemaakt over een jaarplanning (wat willen we realiseren, wie doet wat en hoe?), de financiĆ«n (hoe financieren we onze plannen?) en een meerjarenplanning (waar willen we als lokaal netwerk naartoe en hoe komen we daar?).

Tot slot zorgen wij ervoor dat de VVD stevige wortels heeft in het Utrechtse bestuur, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld en goede contacten onderhoudt met de media en de andere politieke partijen.

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via secretaris@vvdutrecht.nlU vindt de contactgegevens van individuele bestuursleden via de pagina 'Mensen'.