VVD blij met toezeggingen over verbeteren veiligheid Meernbrug

Het Utrechtse stadsbestuur gaat begin 2023 enkele verbeteringen aanbrengen aan de kruising bij de Meernbrug. Dat bleek na een debat dat VVD, CDA en PVV hadden aangevraagd. De VVD is blij met deze toezegging en is ook blij dat de wethouder gaat kijken naar andere manieren om de verkeersveiligheid op de langere termijn te verbeteren.

“Dit debat was wat ons betreft een startpunt”, zegt VVD-fractievoorzitter Marijn de Pagter, zelf inwoner van De Meern. “We houden de wethouder de komende tijd scherp om de verkeersveiligheid bij de Meernbrug te verbeteren.”

Vragen en bijeenkomst
Na een rondgang in de buurt stelde de VVD dit voorjaar samen met andere partijen vragen over de verkeersveiligheid bij de Meernbrug. Het stadsbestuur was in eerste instantie niet bereid om verbeteringen op de kruising aan te brengen, bleek uit de antwoorden. Daarom besloten raadsleden van VVD, CDA en PVV om een bijeenkomst in de wijk te organiseren. Bij die bijeenkomst brachten omwonenden hun zorgen nogmaals uit en deed een verkeersdeskundige een aantal suggesties voor relatief eenvoudige verbeteringen die snel kunnen worden uitgevoerd.

Verbeteringen in voorjaar 2023
De wethouder heeft toegezegd die verbeteringen in het eerste kwartaal van 2023 uit te voeren. Het gaat bijvoorbeeld om het verhogen van de kruising met de Zandweg met een drempel en het verbeteren van de belijning.

Verkeersstromen rond de kruising
De VVD is ook blij dat de gemeente breder gaat kijken naar de verkeersstromen rond de kruising bij de Meernbrug om de veiligheid op langere termijn te verbeteren. Het stadsbestuur gaat onderzoek doen welke manieren er zijn om meer verkeer via de Langerakbrug in plaats van door het centrum van De Meern te laten rijden. De wethouder komt hier halverwege 2023 op terug. De wethouder is op dit moment niet voor het openstellen van de Rijksstraatweg (busbaan) tot de Regenboogbrug om de Zandweg te ontlasten.

Nieuwe voetgangersbrug
Veel kinderen gebruiken de Meernbrug dagelijks, bijvoorbeeld op de route naar school of van en naar de buitenschoolse opvang in De Meern-Noord. Dat maakt het extra belangrijk om de verkeersveiligheid te verbeteren. De VVD heeft gevraagd of het mogelijk is om een extra voetgangersbrug aan te leggen tussen het Castellumplein en de bushalte Meernbrug. Zo kunnen kinderen en andere voetgangers veilig het water oversteken zonder over de drukke Meernbrug te moeten. Ook kan er zo meer veilige ruimte op de Meernbrug komen voor fiets en auto. De wethouder heeft toegezegd dit te onderzoeken en komt ook hier halverwege 2023 op terug.